Пятница, 16.11.2018, 16:25
Приветствую Вас Гость


Школа "Златен Дракон"

Главная » Статьи » Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те мистични триграми"/

История и особенности на Ба-Гуа-Джан

           Ба-Гуа-Джан ("Дланта на 8-те мистични триграми")

 

                                        


                            Създателя на съвременната Ба-Гуа-Джан - Дунхайчуан /1798-1882 г./Ба-Гуа-Джан (съкратено Ба-Гуа) е един от т.нар. "вътрешни стилове" на Кунг-Фу. Това е един от най-комплексните стилове на традиционните китайски бойни изкуства с дълбока философия, почиваща на древната китайска "Книга на Промените" ("И Дзин") и перфектна бойна техника. Освен като бойно изкуство и спорт, Ба-Гуа представлява интерес и за хората, които се интересуват от психо-физическа култура и духовното развитие, както и за здраве и дълголетие. Доказателство за горното е съществуването на множество майстори на Ба-Гуа, които са столетници:

en.wikipedia.org/wiki/index.html

www.youtube.com/watch

 

http://goldendragon.ucoz.ru/publ/obshhi_statii_i_drugi_stilove/ljuj_dzjdzjan_naj_starija_zhiv_majstor_na_kung_fu_na_118_g/1-1-0-15

„Независимо от многообразните тънкости и голямата си сложност, изкуството на Ба-Гуа-Джан (Дланта на 8-те мистични триграми) все пак е достъпно за разбиране и усвояване. В него широко се използва цзин (жизнена квинтесенция). Това е учение с велико достойнство и широта. В него са намерили отражение образите на редица животни. Трябва обаче да се помни, че целта не са външните ефекти, а да се постигне духовно самоусъвършенстване чрез подобряване на здравето и бойната техника. Може да се каже, че мъдрецът е просто човек, но само сътрудник на Земята и Небето. И както се казва, като създава правилна ци (вътрешна енергия), мъдрецът възприема небесното и земното и привежда своите вродени способности в съответствие с Дао”.

                                                                                           Сун Лутан (1859-1933 г.)


                         

  

                                    Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те триграми"/


     Едва ли друго бойно изкуство е толкова красиво и загадъчно, колкото Ба-Гуа. Красотата извира от елегантните пози и от грациозните и плавни движения, а загадката е в мощната и ефективна техника, скрита в красивите движения. При Ба-Гуа силата е по-прикрита отколкото при много други стилове. Силата на Ба-Гуа е огромна и може да бъде крайно разрушителна ако е приложена майсторски. Силата на Ба-Гуа идва от употребата на вътрешната енергия и духовно израстване, а също и от използване силата на противника или противниците.
     Ба-Гуа-Джан е един от малкото стилове на Кунг-Фу, който е изцяло даоистки по произход. Името му е взето от китайската философска класика т.нар. "И Дзин" ("Книга на промените"), почитана в еднаква степен както от даосите, така и от конфуцианците и будистите. Теориите на Ба Гуа са основани на тази класика.
     Както в случая с текстовете на "И Дзин", теорията и практиката на Ба-Гуа по подобен начин е свързано с постоянно извършващата се промяна, космическите сили, естествеността и енергията. Практикуващият е съсредоточен най-вече върху енергията (Ци).
     Поради факта, че при Ба-Гуа вниманието е насочено главно върху енергията, нейният обект на концентрация са противниковите действия и движения, а не самият противник. Атаката се улавя като единна вълна енергия, а не като атака с крак или ръка. Ето защо оригиналната Ба-Гуа няма установени форми /таолу/ или рутинни движения. Тя по скоро учи на техники и тяхното прилагане. Ба-Гуа бива практикувана чрез долавянето на заобикалящата ни енергия и извършването на съобразени с нея движения.
     Ба-Гуа-Джан е създаден за борба с много противници и практиката доказва неговата ефикасност. От техниките на ръцете 90% представляват вариации на отворената длан; този стил е изпълнен със скрити ритници, подсечки с крак, хвърляния, техники от типа Цин-На, както и многобройни удари с лакът, рамо, коляно и хълбок. Това е най-комплексният от всички вътрешни стилове и според някои автори, като Мантак Чиа например, достига най-висшите нива на енергийна работа (Ци Гун) наред с даоската езотерична йога.
     Историята на Ба-Гуа е забулена в тайнственост. Всъщност до 1875 г. този стил никога не е бил демонстриран на широката публика и се е практикувал само в тайни общества.
     Историците и досега водят спорове кога точно се е зародил стилът Ба-Гуа-Джан. Някои смятат, че Ба-Гуа е възникнал първоначално в манастира в планината Удан (Провинция Хъбей) през ХІІІ-ХІV в. или в някой от другите даоски центрове - манастирите в планините Кун Лун, Хуа или Ъмей. Други считат, че тези стилове са се появили като концепция далеч преди новата ера заедно с Ци Гун, Дао Ин, Чжен Цзю и други методи за вътрешна работа с енергията (Ней Гун) и духовното развитие (медитацията). Така или иначе, създателят е неизвестен и времето за появата на Ба-Гуа като философска доктрина трябва да бъде отнесено може би към епохата на митичния Жълт император - Хуан Ди (2698-2598 г. пр. н. е. ). Много историци на бойните изкуства изтъкват, че философията на Ба-Гуа е създадено в дълбока древност около 2953 - 2838 г. пр. н. е., когато император Фу Си първи употребява този термин, създавайки 8-те мистични триграми.
     Един от най-интересните браншове на Ба-Гуа /фактически съвременната Ба-Гуа/ води началото си от великия майстор Дун Хайчуан (1798 - 1882 г.), наричан Първоучителя. Той първоначално изучавал Ло-Хан-Цюан (Бокс на будистките архати), а впоследствие се срещнал с даоския наставник Пи Ченся от провинция Анхуй, който го посветил в секретите на Ба-Гуа. Дун обогатил тази техника с движения, които изучил от други двама даоски монаси - Го Юандзи (с прозвището "Желязната тояга") и Тун Минлен. Като обединил знанията, получени от тях, създал направлението на Ба-Гуа-Джан, което е най-популярно днес.
   Дун Хайчуан имал множество ученици, като вътрешния кръг е обхващал 72 души /колкото са били и учениците на Конфуций/, чийто имена са написани на каменни плочи на гробницата на първоучителя. От тях най-известни грандмайстори /от които са тръгнали и съответните главни стилове/ са: Ин Фу, Чън Тинхуа, Лю Фънчун, Сун Чанжун, Лю Дъкуан, Ма Гуй, Ма Уейци и Джан Джаодун, наричани "8-те велики ученици". Повечето от тези учители преди да станат ученици на Дун Хайчуан са били вече майстори в други стилове на Кунг-Фу.

 

     

              Генеалогично дърво на Ба-Гуа-Джан с най-важните майстори от 2 до 5-та генерация.

 

Счита се, че в Ба-Гуа днес имаме над 100 различни стила, подстилове и направления, почиващи обаче на едни и същи принципи и архетипове идващи от Първоучителя и предшествениците му. Популярни са стиловете: Ин, Чън, Лю, Лян, Гао /на Гао Ишън/ и Гао /на Гао Дзиу/, Фу, Сун /на Сун Лутан/, Лю и Ма. Най-разпространен е стила Чън с 4 подстила и направления. Имаме също Уданска Ба-Гуа, Ъмейска Ба-Гуа, Ба-Пан-Джан и други по-редки направления.
     Ба-Гуа-Джан възприема идеята за промяната и я прилага под формата на упражнения, атаки и защити. Упражненията водят не само до победа в боя, но и до промени в начина на мислене, промени във физическата и енергийната структура на тялото и т.н.

                                   

                        Грандмайстор Лю Джинжу /стил Чън/ показва бойни техники на Ба-Гуа.

     Основен отправен пункт на "И Дзин" са осемте мистични триграми, наречени Ба-Гуа, които изразяват взаимоотношенията и промените между трите сили в природата - земята, човека и небето. Чрез осемте триграми се отразява динамиката на процеса възникване, битие, изчезване, като на практика могат да се опишат непрестанните промени, които съпътстват живота и материята.
     Ба-Гуа-Джан изцяло почива на принципите, заложени в "И Дзин". Така съгласно осемте триграми всичко в Ба-Гуа е поставено по осмици - осем посоки, осем вида длани, осем сили, осем съединения, осем стъпки, осем форми и т.н.
     В бойната стратегия се набляга на кръговите движения. И стъпките, и движенията са циклични, въпреки че движенията като отстъпване, неутрализиране, прилепване и увиване, се използват, те са максимално адаптирани към кръговите движения. Първо се използват кръговите движения за защита, последвани от кръговите движения за атака, с изкореняване на противника и неговото хвърляне. Трябва да се отбележи, че кръговото движение на тялото е обединено с кръговото движение на дланите.
     При ходенето по кръга движенията често напомнят поведението и духа на животните - т.нар. "8 животински форми" /Лъв, Еднорог, Змия, Ястреб, Дракон, Мечка, Феникс, Маймуна, /.
     В Ба-Гуа-Джан има осем базови движения, чиито варианти и изменения като се комбинират образуват безкрайно множество от възможности. Включва се и ползването на точкови техники и техники на фехтуване с различни видове оръжия. В Ба-Гуа има голямо разнообразие на традиционни оръжия, които правят системата комплексна и цялостна. Изхождайки от характеристиките на стила, бързите въртения на Ба-Гуа правят използването на оръжията крайно смъртоносно. Работата с традиционните оръжия до голяма степен се доближава до техниките с гола ръка и почива на същите принципи, тъй като оръжието се явява само продължение на ръката. Понеже формите с оръжия са развити и комплексни, те не винаги следват кръга. Затова ниво е казано, че кръгът следва ученика, точно както ученикът следва кръга.
     По-важните Ба-Гуа оръжия са: голяма Ба-Гуа сабя, Ба-Гуа игла, секира "Север-Юг" (меч "Слънце-Луна" или сабя полумесец), лакътни ножове, къса и дълга тояга, двуостро копие, меч, алебарда, обръчи "Огън и Вятър" и други.
     Поради стратегията и тактиката си стилът Ба-Гуа-Джан е ефективен във всички дистанции. Поради постоянното координиране на стъпките по кръга с техниките, ударите с крака /високи ритници/ се използват по-рядко, с изключение на стила Ин и стила Джан, където се преподават. Вместо това се набляга на устойчивата и бърза походка /"вкореняване" в движение/ и ниски "скрити ритници".                           

          Грандмайстор Уан Шудзин (1905-1981 г.) практикува Ба-Гуа на "Плуващото тяло".

             

                       Майстор Чу Баоджън (стил Ин) с Ба-Гуа секири (Ба-Гуа юе).


                   

                 Грандмайстор Сун Джиджун (стил Чън) практикува Ба-Гуа в ниска стойка.


                    

Майсторката Су Дзъфан - бивша шампионка на Китай и Азия по Ба-Гуа-Джан и Тай-Дзи-Цюан; сега водещ инструктор по Кунг-Фу/У-Шу.


  

                       Майстор Джордж Сюй практикува Драконовата форма на Ба-Гуа-Джан.


                    

                         Майстор Гао в характерна позиция на Ястреба от Ба-Гуа-Джан (стил Сун).

 

Полезен линк по темата: http://en.wikipedia.org/wiki/Baguazhang

Категория: Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те мистични триграми"/ | Добавил: Доктора (25.01.2015)
Просмотров: 239 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Меню сайта
Категории раздела
Общи статии [18]
Син-И-Цюан /"Бокс на насочената воля"/ [17]
Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те мистични триграми"/ [11]
Тай-Дзи-Цюан /"Бокс на Великия Предел"/ [3]
И-Цюан/Да-Чен-Цюан /"Волеви бокс"/ [1]
Традиционни Кунг-Фу оръжия и др. [15]
Духовна култура, философия, Ци-Гун/Ней-Гун и езотерика [7]
Други стилове на Кунг-Фу и традиционни бойни изкуства [5]
Здраве и дълголетие [6]
И-Ли-Цюан /"Духовен и физически бокс"/ [3]
Кали/Арнис/Ескрима [7]
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0