Среда, 16.01.2019, 22:31
Приветствую Вас Гость


Школа "Златен Дракон"

Главная » Статьи » Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те мистични триграми"/

Ходенето по кръг /дзоу цюан/ в Ба-Гуа-Джан

ХОДЕНЕ ПО КРЪГ (ДЗОУ ЦЮАН) В БА-ГУА-ДЖАН

 

сифу д-р Дориян В. Александров

 

Този вид практика е същината (ядрото) на Ба-Гуа системата. Учителя  Дун Хайчуан често използвал две поговорки за ходенето по кръг: “Сто тренировки не могат да заменят едно преминаване” и “Ходенето е родоначалник на сто тренировки”! Майсторът Лян Джънпу от своя страна изтъква: “Ходенето по кръг в Ба-Гуа-Джан произтича от разбирането, което идва само по себе си”. Това значи, че смисълът от ходенето по кръг се появява само след дълги занимания, свързани с въртене и усукване на тялото и неговите отделни части. Трябва да се има предвид, че освен кръговете, които описват краката имаме още два вида кръгове, които описват ръцете и тялото, обединявайки всичко в Ба-Гуа сферата. В техниките по нататък различаваме също кръгове и сила развивана в трите вида плоскост: хоризонтални, вертикални и диагонални (виж приложенията в V гл.). Единствено ходенето по кръг залага здрава основа за майсторство и на първо място – “вътрешното достижение”. Кунг-Фу поговорката казва: “Да се занимаваш с юмручно изкуство и да не тренираш краката – цял живот ще бъдеш неумел; занимавайки се с юмручно изкуство, без да работиш над вътрешното достижение – цял живот ще се занимаваш напразно”.
При ходенето в кръг е изключително важна вътрешната работа, свързана с осемте първични енергии на “И Дзин”. Съгласно даоските доктрини, осемте енергии са свързани с “8-те тела на човека”: физическо тяло, енергийно (ци) тяло, емоционално тяло, духовно тяло, тяло на психическата енергия, причинно (каузално) тяло, тяло на индивида (“Аза”) и тяло на Дао. Всички те се тренират и развиват с кръговата практика на Ба-Гуа по специфичен начин, като се има предвид, че всяко от тях има различно енергийно ниво на вибрация. Чрез познаване на принципите на “И Дзин”, Ба-Гуа комбинира и трансформира осемте първични енергии, като в началото на тренировката тялото трябва да се координира, умът да стане неподвижен и чрез даоската медитация да постигнете състоянието у вей (“действие чрез недействие”; т.е. несъпротива на естествения поток на нещата). Крайната цел е постигането на състояние на У-Дзи (“Безпределност” или “Празнота”), което е висшето ниво в изкуството и не може да бъде обяснено с думи.В началото начинаещите ходят бавно по един час в кръг. После времето се увеличава и може да достигне до няколко часа. Традиционно тази практика продължава около три години, преди да се премине към по-сложни движения (“трите стари длани” и други форми). В началото се движите бавно, а после все по-бързо и по-бързо; накрая трябва да се движите като вихър по кръга и при смяната на посоките. Главната цел е да можете да се придвижвате бързо зад противника или встрани от него и да заздравите краката и ръцете си. Подобна тренировка се равнява на най-тежките атлетични спортове, без да има обаче техния разрушителен ефект върху тялото. След дълга практика, по-късно големи тежести могат да бъдат прикрепвани към вашите ръце, без да предизвикват неудобства. Първоначално се използват железни или бронзови гривни (всяка тежка по един килограм) на ръцете, като броя на гривните се увеличава постепенно. После се използват и други по-големи тежести (тухли, каменни гири, метална камбана и др.).

www.youtube.com/watch

В началото на миналия век, известен майстор по Ба-Гуа отишъл в Япония, където показал как може да поддържа тежестта на един борец от Сумо на своите протегнати ръце (25)! В Ба-Гуа обаче освен тренирана сила, са нужни също координация и контрол. Често завършените майстори на Ба-Гуа могат докато въртят и обръщат бързо телата си, да носят купи с чай във всяка ръка, без да разлеят нито капка.
Обикновенно при ходенето по кръга се използва една поза от “8-те фиксирани длани” (“8-те длани на неподвижните ситуации”; “8-те статични длани”), които се наричат още “движещ се стълб” (хо джуан). Позите изглеждат неудобни и неестествени, но тяхната цел е да “счупят” тялото и да го превърнат в един гъвкав инструмент, който се подчинява на волята. Класиците казват, че “тръгваме от неестественото към естественото” или “от твърдото към мекото”. В началото има болка, но когато изучите позите, тя изчезва. Тогава движението постига своето съвършенство в естествената си свобода. Целта на занятията по Ба-Гуа е в постигането на висша цялостност на нашия опит, обаче тази цялостност се разкрива в изплъзващото се равновесие на разнопосочни процеси, каквито са разкриването и скриването (отваряне и затваряне), напълването и изпразването (пълно и празно), опъването и свиването (“вътрешна връзка, външно разстягане”), покоят и движението. Старите майстори са описали това състояние със следните думи:” Стоиш като планина, стъпваш сякаш вървиш под вода, волята ти наподобява развято знаме или колебливо пламъче на свещ; енергията на организма, кълбеста като облаците, се стича към всички пори на тялото. Духът и енергията, волята и силата са събрани в едно”.
В практиката трябва да се придържате и към древната заповед на Ба-Гуа: “Движи се подобно на течаща вода, обръщай се като обвиваща се змия, променяй се като плуващ облак”.

       

Движение по кръга с тежки каменни топки в ръцете (тегло на всяка около 10-15 кг.).

 

По време на ходенето в кръг е много важно да се усуквате като въже в кръста – долната част на тялото върви по кръга, докато горната се завърта навътре, но едновременно двете имат заедно “дърпане назад” от енергията получена от трапецовидните мускули. Когато едната ръка атакува или отбранява кръгово навън от тялото, другата се движи кръгово навътре към тялото. Усукването в кръста стимулира работата на дантян, както и умението да се изплъзваме от ударите.
Майсторът Уан Шудзин прави особен акцент на принципа “вътрешна връзка, външно разстягане” (ней гуо, вай чън) – максима, описваща кинетично усещане, изработващо се за дълго време при упражняването на ходенето по кръга. “Вътрешната връзка” се отнася към усещането, създаващо се от мускулите и връзките съединяващи торса с областта на долния дантян, съответствуващ на центъра на равновесие на тялото. Тази област е обхваната от мускули, защитаващи и поддържащи органите в коремната кухина, мускулите на поясния квадрат (тазовите мускули) и опорните връзки на диафрагмата – теглещи нагоре поясната част на гръбнака към ребрения край, образувайки свода на коремната кухина. Когато мускулите и обкръжаващите ги тъкани се приведат в движение, около дантян възниква усещане на натежаване и натиск, което дава възможнст да се научите да възприемате организма като едно взаимадействуващо цяло. Понякога при тази практика коремът става изненадващо твърд, вследствие кумулирането на ци в дантян. Тези усещания трябва да възникват не от прекалена тренировка, а благодарение на правилно изпълнение на формите и чувстване на позициите.
“Външното разстягане” се проявява в антагонистичното позициониране на дланите, китките и лактите. Държейки раменете и лактите свалени вие изпъвате ръката и чувствате как връзките се обтягат и разтеглят. Лопатките при това не се движат напред и гърдите не се изпъчват. Вие осъзнато насочвате дишането надолу към пъпа и нагоре – диафрагмата и дробовете. Правилното дишане извиква усещането, че тялото е подобно на ковашки мех (духало) – въздухът при вдишване запълва целият му обем. Напълнените с въздух дробове, увеличаващи обема на гръдния кош, съвпадат с тласъка надолу на диафрагмата, която притиска червата и областта на дантян, пораждайки усещане “вътрешна връзка, външно разстягане”. Тези вътрешни усещания и работа имат много практически аспекти свързани с бойната техника и медитацията.
Кръгът по който ходим може да бъде голям, среден и малък. В средата е добре да има дърво или стълб като център, който също служи и за обозначаване на противника. Първо се започва с по-голям кръг от 16 крачки, после 8 крачки (с диаметър около 2,5-3 м.); след това той се намалява до 4 крачки. Желанието да се намали кръга, идва по естествен начин когато практикуващия се усъвършенства в техниката на усукване. Кръгът от 8 крачки е най-подходящ за основната тренировка, където на всяка крачка отговаря по една триграма от “И Дзин”. При практиката се съблюдават задължително всички основни изисквания и правила изложени в предишната глава, както и тези при стълбовите стойки (джан джуан).
При ходенето по кръга различаваме три нива на стойката (сан пан): висока позиция (гао пан) (рис......), средна позиция (джун пан) (рис.........) и ниска позиция (ди пан) (рис.........). Високата се използва за обикновенно ходене и има най-слаб “корен”, но тя ви позволява бързо движение и в боя се използва от дистанция; средната е подходяща за нормална практика и за водене на бой, при нея тялото се вкоренява по-добре; ниската се използва само за тренировка - за развиване сила на краката и за Ней-Гун. При ниската позиция бедрата трябва да са почти паралелни на земята и тази практика е изключително трудна (сн.........). За да практикувате в ди пан е необходим също и пълен отказ от сексуална активност по време на целия цикъл на тренировките, за да може да се отвори “Малкия небесен кръг”. В противен случай рискувате да увредите организма си, поради недостиг на енергия. Ако не можете да изпълните това изискване, практикувайте само в другите две позиции, но трябва да имате предвид, че времето за постигане на съответните качества се удвоява!

             

Грандмайстор Сун Джиджун (стил Чън на Ба-Гуа) демонстрира ниска позиция (ди пан) при ходене по кръга.

При ходене по кръг обикновенно се започва с движение срещу часовниковата стрелка и се завършва с въртене по часовниковата стрелка; това е свързано с активиране на енергиите Ин и Ян в тялото.
При ходенето стъпалата не трябва да се отделят от терена и трябва да се създаде усещане за “празнота” в центъра на стъпалото. При преместването на стъпалата различаваме “четири действия на вътрешна сила” или четири фази на крачката: отлепяне на стъпалото (бо), преместване без усилие (со), провиране напред (тан) и пристъпване (ти). Този начин на ходене се нарича “кална стъпка” (тан ни бу) или “ходене в блато”; известна е също и като “драконова стъпка” (“змийска стъпка”). Идеята е да се стъпва предпазливо, без да се бърза да се пренесе тежеста на предния крак, все едно че ходим по кален терен и внимаваме да не се опръскаме или подхлъзнем. Съблюдават се също и следните основни характеристики на Ба-Гуа:

 1. Походка (цъу). При движението в кръг трябва да се получава “копринена сила” между двата крака. Тазът и кръстът трябва да се въртят. Коляното се върти навътре. Пръстите на краката трябва да захващат земята. Тазът трябва да се прибира навътре, за да не изпуска енергията навън.
 2. Поглед (шъ). Наблюдава се движението на дланите и винаги е към центъра на кръга.
 3. Сядане (цуъ). Тазът и кръстът се отпускат, все едно че седим на стол. Раменете и лактите са отпуснати надолу. Тялото не бива да е наклонено и да се клати. Гърдите са прибрани. Тежестта е в центъра на таза.
 4. Обръщане (фан). Тялото трябва да се движи като дракон – нагоре и надолу като вълна.

При стъпването използваме три основни вида стъпки:

 1. Шунбу (“надлъжна стъпка”) – за нормално ходене по кръга, без завъртания или за ходене по права линия; може да се използва за нисък ритник в глезена или подбедрицата (сн..........; рис........).
 2. Коубу (“затваряща стъпка”) – коубу се прави от външното стъпало при ходене по кръга, което закривява навътре; при смяна на посоката и завъртане първо  се прави тази стъпка; пръстите на задния (външния) крак сочат към центъра на кръга; пръстите на краката са завъртяни навътре едни към други и разстоянието между тях е около една стъпка; използва се за заключване на противниковото коляно, като преграда или подсечка (“желязна метла”) (сн...........; рис..........).
 3. Бейбу (“отваряща стъпка”) – при ходенето по кръга това е вътрешното стъпало, което отваря навътре към центъра; това е втората фаза на въртенето при смяна на посоката; пръстите на вътрешния крак сочат към центъра на кръга; използва се за стъпване върху крака на противника, за заключване на коляното или за нисък тъпчещ ритник (сн..........; рис.........).

Ъглите на завъртане при коубу и бейбу се променят в зависимост от големината на кръга; при въртене на място при коубу може да се получи “Т” образна стъпка без разстояние между двата крака, а при бейбу ъгълът на отваряне може да е над 90 градуса. От гледна точка на енергийната практика се счита, че при бейбу се отваря дантян и се затваря точката мин-мън; а при коубу се отваря мин-мън, а се затваря дантян. Тези три вида стъпки са включени в системата на т.нар. “72 тайни ритника” на Ба-Гуа.
Пълната и детайлна схема на движение по кръга и съответните стъпки може да видите на представените диаграми (рис...........)
Движейки се по кръга трябва да докосвате глезените и коленете при разминаване на краката; това способства стойката да бъде по-затворена, да се предпазват слабините от удар и да се усукваме правилно. Когато се научите да ходите по кръгове с различни размери (голям, среден и малък), може да усложните практиката като добавите втори кръг и започнете движение по осмица, преминавайки от единия кръг в другия (рис..........). Тази конфигурация се използва често при работата с Ба-Гуа копие.
Важно упражние по стъпките и ходенето в кръг е работата с “9-те двореца” (джъю гун) и “Обход на 9-те двореца” (джъюгун бу), която е изключително традиционна и слабо позната. “9-те двореца” представляват 9 дървени стълба забити в земята и подредени съгласно триграмите от  “И дзин” (8-те триграми и центъра) в магически квадрат (диаграмите луошу и хету), като имитират противници, които са ви заобиколили (сн............). “9-те двореца” също така символизират и частите на тялото, които са подразделени в три групи по три части. Стълбовете са високи около два метра (един метър е вкопан и в земята, така че общата дължина е 3 м.) и са дебели около 15-20 см., като дистанцията между тях е около 80 см. Вместо сълбове могат да се използват дървени пръти със заострени краища или с метални наконечници, които се забиват временно в земята, а след като свърши тренировката се прибират. Използването на такива пръти позволява да се променя растоянието между тях, съобразно целите на тренировката (в началото растоянието е по-голямо, а после се намалява до толкова, колкото да можеш да се промушиш между тах, без да ги допираш).

                       

Практиката със стълбовете служи за отработване на устойчивост и бързина на крачките при обикаляне (без да се докосват), за упражняване на техниките с въображаеми противници, а също и за нанасяне на удари по тях. Централния дворец (джун гун) се нарича “Риба Ин-Ян” (Ин Ян юй) и в този център вашата тактика, движения и техники могат да се променят съгласно принципите на Ин и Ян.
При обхождането на “9-те двореца”, първоначално се следват двете основни подредби на триграмите “Предходно небе” (на Фу Си) и “Следващо небе” (на Уан Вен) (рис.............). След като напреднете в тази практика, можете да се движите свободно, без предварителна схема, спонтанно променяйки техниките и стъпките като правите “Летящо проникване в 9-те двореца” (фей джъю гун).
Освен по този начин, стълбовете се използват и за ходене върху тях, като се стъпва отгоре леко и се описват различни фигури; висшия метод на тази практика е провеждане на двубой с партньор върху стълбовете отгоре и завладяването на централния стълб. Вместо стълбове могат също да се използват дървета в парка или гората, които са подходящо разположени на мястото за тренировка и около тях се обикаля импровизирано.

Още за ходенето по кръг в Ба-Гуа: pakuachangjournal.com/circleWalk.php

                                 

                             

Категория: Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те мистични триграми"/ | Добавил: Доктора (31.01.2015)
Просмотров: 346 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Меню сайта
Категории раздела
Общи статии [18]
Син-И-Цюан /"Бокс на насочената воля"/ [17]
Ба-Гуа-Джан /"Дланта на 8-те мистични триграми"/ [11]
Тай-Дзи-Цюан /"Бокс на Великия Предел"/ [3]
И-Цюан/Да-Чен-Цюан /"Волеви бокс"/ [1]
Традиционни Кунг-Фу оръжия и др. [15]
Духовна култура, философия, Ци-Гун/Ней-Гун и езотерика [7]
Други стилове на Кунг-Фу и традиционни бойни изкуства [5]
Здраве и дълголетие [6]
И-Ли-Цюан /"Духовен и физически бокс"/ [3]
Кали/Арнис/Ескрима [7]
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта
 • Создать сайт
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0